Ocenenie práce sestier na Zakarpati

Ocenenie práce sestier na Zakarpati

Dňa 4.2.2019 sa v Užhorode na Ukrajine konala veľká slávnosť. Začala sv. omšou, ktorej predsedal mukačevský biskup Anton Majnek. Po sv. omši otec biskup odovzdal medailu plášťa sv. Martina našim sestrám, ktoré pôsobili a dodnes pôsobia v tejto diecéze na Zakarpati. Slávnostné ocenenie prevzala v zastúpení provinciálnej predstavenej sr. Archanjela Biathová.

Otec biskup poďakoval všetkým sestrám za ich činnosť, lásku a pochopenie pre ľudí, ktorým svojou činnosťou a obetavosťou pomáhajú.

Toto ocenenie sa odovzdáva raz v roku kňazom, sestrám a laikom za ich záslužnú činnosť a prínos do diecézy.

Sestry z Užhorodu a Seredneho