Odpustová slávnosť v Jarovniciach

Odpustová slávnosť v Jarovniciach

Po púti s Rádiom Lumen v Krakove /2 autobusy Rómov a 1 autobus ľudia z dediny/ sa 8.5.2016 uskutočnila v Jarovniciach v rómskom kostole odpustová slávnosť zo sviatky Panny Márie Fatimskej za účasti nielen našich 4 sestier, ale aj veriacich z dediny a okolia. Hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše bol prvý kaplán, ktorý pôsobil v Jarovniciach, vdp. Ceľuch.

Pol hodinu pred začiatkom sv. omše mladí divadelníci, rómsky mládežnícky a detský zbor, predstavili akadémiu pod vedením sr. Ráchel. Akadémia o fatimskom zjavení zožala veľký úspech medzi veriacimi farnosti.  Po sv. omši nasledovala pravidelná procesia so sochou Panny Márie po celej rómskej osade – Jarovnice a Močidľany.