ONLINE duchovné cvičenia v každodennom živote cez Pôst

ONLINE duchovné cvičenia v každodennom živote cez Pôst

    Duchovné cvičenia pochádzajú od sv. Ignáca z Loyoly. Sú jedným z prostriedkov obnovy Cirkvi a slúžia ako pomoc k osobnému rastu jednotlivca a premene jeho srdca. Sv. Ignác síce žil v 16. storočí, ale jeho metóda realizácie duchovných cvičení je aktuálnym a široko využívaným prostriedkom aj dnes. Už vo svojej dobe predpokladal, že obnoviť sa budú chcieť aj takí ľudia, ktorí sa nemôžu na niekoľko dní vzdialiť od svojich povinností na miesto ticha. Preto ponúkal možnosti, ako sa môžu duchovné cvičenia robiť v domácom prostredí, t.j. „vo všednom dni“. V praxi to znamená, že exercitant nie je vytrhnutý zo svojho reálneho života, ale práve v ňom má možnosť hľadať a nachádzať Boha vo všetkých veciach.       

    Prežívame Pôstne obdobie, ktoré je svojou povahou zamerané na stíšenie, zamyslenie sa a reflexiu. Preto ponúkame pre ľudí, ktorí majú túžbu prežiť tento čas v hlbšom spojení s Bohom, Online duchovné cvičenia v každodennom živote. Tohoročné cvičenia začali 23.2.2015 a končia 29.3.2015 na Kvetnú nedeľu. V procese duchovných cvičení je 56 účastníkov - mužov a žien vo veku 16 až 70 rokov – zo Slovenska a Čiech. Na projekte sa podieľa 22 sestier z Congregatio Jesu, ktoré intenzívne komunikujú s im pridelenými exercitantmi. Sestry sprevádzajú od 1 po max. 5 účastníkov. Zamyslenia sú pripravované tematicky, každý týždeň má svoju nosnú tému, ktorej sú prispôsobené zamyslenia na každý deň. 

    Meditácia má túto štruktúru: 

  1. Príprava na modlitbu, stíšenie 
  2. Biblický text 
  3. Impulzy na zamyslenie 
  4. Modlitba z Liturgie hodín 
  5. Reflexia – spätný pohľad na modlitbu. 

    Účastníci sú pozvaní k tomu, aby nad ponúknutými textami uvažovali denne 30 min. a potom na konci týždňa napísali e-mailom skúsenosť z modlitby sprevádzajúcej sestre, ktorá im čo najskôr odpíše. Komunikácia medzi exercitantom a sprevádzajúcou sestrou prebehne väčšinou cez víkend. Keď účastník prešiel celý týždeň a má za sebou aj komunikáciu so sprevádzajúcou, začína meditovať nad témami ďalšieho týždňa – ide o 5 týždňový cyklus. Máme skúsenosť, že niektorí píšu svoju reflexiu každý deň a sú teda v dennom spojení so sprevádzajúcou. Zdieľania sú diskrétne a nikde sa nezverejňujú.

            Prihlasovanie na DC 2015 je už uzavreté, ale ak rozmýšľate nad tým, že na budúci rok by ste aj vy radi boli súčasťou podobného projektu, plánujeme ho určite ponúknuť aj v budúcom roku s väčším počtom sprevádzajúcich.