Online duchovné cvičenia v každodennom živote v advente – STROM JESSEHO

Online duchovné cvičenia v každodennom živote v advente – STROM JESSEHO

    V čase od 1.12. 2017 do 24.12.2017 prebehli duchovné cvičenia v advente sprevádzané cez internet s názvom Strom Jesseho. Rodokmeň Jesseho pomohol exercitantom pripraviť sa na narodenie Ježiša počas adventnej doby. Pomohol im sledovať dejiny spásy ako celok a slúžil ako pripomienka všetkým, že Ježiš Kristus, náš Pán a Spasiteľ, k nám prišiel ako súčasť veľkého Božieho plánu s nami, so zámerom priniesť všetkému ľudu vykúpenie.

    Adventné duchovné cvičenia trvali 24 dní. Témy jednotlivých dní a zamyslenia na každý deň boli spracované podľa Mgr. Jany Pojezdalovej, PhD. Na úprave textov, pridaním obrázkov, na grafickej podobe textov a na organizácii sa podieľali – Miroslava CJ, Letícia CJ a Lívia CJ. Štruktúra každého dňa bola nasledovná: názov, biblický text, impulz, obrázok ako symbol dňa, otázky na osobnú reflexiu a záverečná modlitba. Dva dni pred začiatkom DC boli prípravné dni – stíšenie sa a vstúpenie do Božej prítomnosti.

    Osobný vklad exercitantov si teda vyžadoval:

-          stretnutie s Kristom v 30 minútovej osobnej meditácii nad ponúknutým textom (denne),

-          napísať email: svoje osobné zdieľanie – skúsenosť z modlitby sprevádzajúcemu/ sprevádzajúcej sestre CJ (1x týždenne),

-          prístup k internetu a možnosť stiahnutia materiálov.

    Na online duchovné cvičenia sa prihlásilo 62 ľudí vo veku od 22 rokov do 68 rokov – z toho bolo 9 mužov a 53 žien. Vekový priemer exercitantov bol 43 rokov.

    Na sprevádzaní sa podieľalo 25 sprevádzajúcich – 21 sestier CJ, 2 bratia SJ, 1 kňaz SJ a laik z CVX. Modlitba nás sprevádzali staré a choré sestry CJ z domu sv. Jozefa.

s. Miroslava Lukčiková