ONLINE @ DUCHOVNÉ CVIČENIA V KAŽDODENNOM ŽIVOTE V PÔSTE 2018

ONLINE @ DUCHOVNÉ CVIČENIA V KAŽDODENNOM ŽIVOTE V PÔSTE 2018

Biblické obrazy Siegera Ködera

HĽA, JA TVORÍM NIEČO NOVÉ (Iz 43,19)

Počas pôstneho obdobia, v čase od 12.2. - do 1.4.2018, sa konali Duchovné cvičenia v každodennom živote v Pôste 2018 sprevádzané cez internet, alebo osobne v malých skupinách v Bratislave, Skalici, Banskej Bystrici, Zborove a v Štekni či individuálne doprevádzanie.

Online duchovné cvičenia si robilo 63 ľudí, z toho 11 mužov a 52 žien, vo veku od 22 do 65 rokov. Vekový priemer exercitantov bol 43 rokov. Skúsenosť s Online DC malo 42 ľudí a 21 si ich robilo prvý krát. Online formou, osobne v malých skupinách alebo individuálne sprevádzalo 23 sprevádzajúcich: sestry CJ, spolubratia SJ a člen CVX .

Online DC pozývali ľudí k dennej meditácii nad Božím slovom, obrazmi Siegera Ködera a k úvahe nad zamysleniami k jednotlivým obrazom.

Pôstne duchovné cvičenia trvali 7 týždňov. Témou boli udalosti Veľkého týždňa a krížovej cesty. Štruktúra týždňa bola nasledovná: 1 obraz na dva dni, tzn. 3 obrazy na jeden týždeň:

  1. deň: biblický text, impulz, otázky na osobnú reflexiu a záverečná modlitba;
  2. deň: obraz Siegera Ködera a myšlienky k obrazu, kontemplácia obrazu.

Záver týždňa (7.deň): reflexia celého týždňa a zdieľanie sprevádzajúcemu.

Prvý týždeň DC bol prípravný – stíšenie sa a vstúpenie do Božej prítomnosti.

DC končili Veľkonočnou nedeľou, ale pre tých, ktorí v nich ešte chceli zotrvať  aj počas Veľkonočnej oktávy, sme ponúkli tri obrazy z Veľkonočnou tematikou.

 

 

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE DIEVČATÁ Z ČIERNEJ VODY

Duchovná obnova sa konala od 27.- 29. apríla 2018 v Ivanke pri Dunaji/ dom Manréza. Na obnove sa zúčastnilo 13 dievčat vo veku od 12 do 15 rokov. Názov duchovnej obnovy bol Otcovsky a matersky milujúci Boh.

 

 

Duchovná obnova pre ženy z Čiernej Vody

V dňoch 3. -. 6. júna sa, v Ivánke pri Dunaji/ dom Manréza, na duchovnej obnove stretlo 12 žien z Čiernej Vody. Tejto skupine mladých mamičiek a veľmi aktívnych žien vo farnosti i v spoločenskom živote sa venujeme od roku 2014. Táto obnova bola 6. obnovou na tému Byť tou, ktorou som – II. etapa. Ženy si prechádzali svoju životnú cestu od počatia až po súčasnosť, uvažovali nad vlastnosťami, ktoré si nesú od svojich predkov a hľadali svoju tvár. Duchovná obnova vyvrcholila žalmom chvály na Stvoriteľa, ktorý každú osobitne, utvoril a utvára tak zázračne. Ženy počas celej obnovy sprevádzali s. Miroslava a s. Letícia v spolupráci s pátrami SJ.