Oplátkové stretnutie v Kyjeve

Oplátkové stretnutie v Kyjeve

Každý rok pred Vianocami vedenie Charity v Kyjeve organizuje oplátkové stretnutie. Pozvaní sú pracovníci nášho sociálno-pastorálneho centra, zamestnanci, deti z detských domov rodinného typu, ktorí patria pod charitu  a všetci sponzori - priatelia tejto organizácie. Program sa začal úvodným slovom prezidenta charity o. Petra Žarkovského. Poďakoval za všetko dobro, ktoré spolu tvoríme a poprial požehnane sviatky. Na toto milé stretnutie prišiel aj spevácky zbor ktorý zaspieval a zahral niekoľko ukrajinských kolied. Deti predviedli svoje talenty spevom a hrou na rôznych hudobných nástrojoch. Prišiel aj svätý Mikuláš a obdaroval všetky deti. V druhej časti programu bolo spoločne stolovanie. Každý si zobral oplátku a navzájom sme sa s ňou delili a zároveň si priali všetko dobré v nastavajúcom novom roku.  Miestnosť krásne vyzdobili deti, ktoré k nám prichádzajú každú sobou. Výzdoby vyrábali s veľkou láskou a trpezlivosťou. 

sr. Anastasia CJ