Oslava sviatku Márie Wardovej v Bratislave

Oslava sviatku Márie Wardovej v Bratislave

Sviatok našej zakladateľky Márie Wardovej bol aj pre nás v Bratislave úžasnou inšpiráciou k spoločnému stretnutiu, ktoré sme začali sv. omšou o 12.00 hod. v Dóme sv. Martina v Bratislave.

Po nej sme sa vydali po stopách M. Wardovej a cez historické pozadie, prezentované s. Klarikou, sme si sprítomnili nielen náročný život prvých sestier CJ v Bratislave, ale aj ich odvahu a obetavosť, s akou vstúpili do služby pre spásu duší.

Plné vďaky za ich život a službu sme sa presunuli do komunity na Majakovského. Tam sme pokračovali v modlitbe chvál a prosieb za celé tajomné telo CJ. Veľmi pekný moment nastal v modlitbe, keď sme oslovili zomrelé spolusestry, ktoré sme osobne poznali, s prosbou o ich príhovor u Boha.

Naše spoločné stretnutie sme ukončili až v popoludňajších hodinách, pretože čas pri pizzi a sladkom koláčiku nám ubiehal veľmi rýchlo. Rozišli sme sa v túžbe, že podobné stretnutie ešte do konca kalendárneho roka určite zorganizujeme.

sr. Lívia