Oslava sviatku Najsvätejšieho mena Ježiš v Jeruzaleme

Oslava sviatku Najsvätejšieho mena Ježiš v Jeruzaleme

Náš titulárny sviatok sme sa rozhodli tento rok v Jeruzaleme osláviť trochu inak. Pozvali sme na sv. omšu jezuitu a to ešte Slováka P. Jaroslava Mudroňa SJ, ktorý sem prišiel na doktorandské štúdium biblických vied.

Naša domáca komunita je obohatená prítomnosťou dlhoročnej skúsenej misionárky sr. Anunciaty. Prišla vypomôcť v komunite a zároveň nanovo prežiť prítomnosť na sv. miestach pred ukončením služby CJ v Paulus Hause a v Schmidt škole v lete tohto roku.

Pri sv. omši sme sa modlili za celé Congregatio a zvlášť na úmysly našej provincie. Meno Ješua (hebr.) či Issa (arab.) bežne počuť na uliciach. Pre nás kresťanov  meno Ježiš dostalo plné naplnenie svojho významu: Pán je Záchrana. Nech nás toto vedomie sprevádza v našich poslaniach.

Sr. Júlia