Oslavy Márie Wardovej v Banskej Bystrici

Oslavy Márie Wardovej v Banskej Bystrici

V prvom mesiaci tohto kalendárneho roka sme si pripomenuli 435. výročie narodenia našej zakladateľky Márie Wardovej. Pri tejto príležitosti sme sa 25. 1. 2020 stretli na spoločnom slávení tohto sviatku štyri komunity sestier zo stredného Slovenska. Hosťujúca komunita sestier z Banskej Bystrice privítala sestry z Ružomberka, Lučenca a Považskej Bystrice. Moderátorkou celého stretnutia bola naša provinciálna vikárka – sestra Archanjela. Stretnutie sme začali piesňou k Duchu Svätému a spoločným uvažovaním nad vybranými aspektmi našej zakladateľky, medzi ktoré patrí jej zakorenenosť v Bohu, odpúšťanie a jej odkaz pre ženy 21. storočia. Spoločné uvažovanie bolo popretkávané spievanými myšlienkami Márie Wardovej, ktoré naspievali naše sestry z Prešova. Potom nasledovala osobná reflexia, vďaka ktorej sme sa mohli vzájomne obohatiť a povzbudiť vlastnými skúsenosťami a napĺňaním odkazu, ktorý nám zanechala táto veľká žena. Po spoločnom zdieľaní nasledovala ďakovná adorácia. Stretnutie sme ukončili svätou omšou, ktorú slúžil generálny vikár Banskobystrickej diecézy Mons. Branislav Koppal. Ďakujeme sestrám za krásny spev počas sv. omše. Po duchovnej posile nasledovala aj telesná posila vo forme vynikajúceho obeda, počas ktorého doznievali naše myšlienky vo vzájomných rozhovoroch. Ďakujeme sestre Archanjele za moderovanie a prípravu stretnutia. Veľká vďaka patrí aj sestrám z Banskej Bystrice za ich milé prijatie a pohostinnosť. Povzbudené životom a dielom našej zakladateľky sa môžeme naďalej usilovať žiť naše povolanie a poslanie aj vo všedných dňoch.

 

Sr. Ľudmila CJ