Oslavy Márie Wardovej v Bratislave

Oslavy Márie Wardovej v Bratislave

Pri príležitosti sviatku našej zakladateľky Márie Wardovej sme sa zišli, ako už tradične, v Bratislave v komunite na Majakovského ulici. Domáce sestry nás prijali s otvoreným srdcom. Po spoločnej meditácii o mystike Márii Wardovej a po prehĺbení duchovného zážitku v adorácii, zúčastnili sme sa svätej omše, ktorú celebroval P. Martin Šebo SJ. Vo svojom príhovore poukázal na hodnotu povolania k zasvätenému životu. Rozchádzali sme sa povzbudené z radostného prežívania sesterského spoločenstva, plné vďačnosti za našu zakladateľku Máriu Wardovú.

Sestry CJ z bratislavských komunít a zo Skalice.