Oslavy sviatku Márie Wardovej v Banskej Bystrici

Oslavy sviatku Márie Wardovej v Banskej Bystrici

Sviatok našej zakladateľky Márie Wardovej sme 27. januára oslávili aj v Banskej Bystrici. Pri tejto príležitosti sa spolu stretli sestry z Lučenca, Banskej Bystrice, Ružomberka a Považskej Bystrice.

            Slávnosť sme začali spoločnou modlitbou, po ktorej nasledovala moderovaná meditácia a priestor na osobné zamyslenie sa nad utrpením a smrťou našej zakladateľky. V spoločnom zdieľaní po meditácii sme sa mohli povzbudiť na zaujímavých myšlienkach a postrehoch spolusestier, čo nás privádzalo k ešte hlbšiemu zamýšľaniu sa aj nad vlastným životom a jeho cieľom, ku ktorému kráčame. Po krátkom občerstvení sme svoje myšlienky nechali doznieť v modlitbe počas adorácie. Vyvrcholením slávnosti bola sv. omša, kde sme opäť prežili pekné spoločenstvo s Kristom i medzi sebou navzájom. Kňaz Boris Brutovský v kázni vyzdvihol dôveru Márie Wardovej v Boha a vernosť Cirkvi napriek obrovským ťažkostiam, ktoré ju stretali pri budovaní zvereného diela. Taktiež nás povzbudil slovami Pia XII., ktorý svojho času o Márii Wardovej povedal, že to bola „žena, ktorá v Cirkvi nemala obdobu“.

            Po sv. omši nasledovalo posilnenie tela i ducha pri spoločnom obede a vzájomných rozhovoroch.  

sr. Veronika CJ

Fotogaléria: Oslavy sviatku Márie Wardovej v Banskej Bystrici