Oslavy sviatku Márie Wardovej v Jeruzaleme

Oslavy sviatku Márie Wardovej v Jeruzaleme

V Týždni Márie Wardovej sme v sobotu 27.1.2018 slávili školskú sv. omšu pre žiačky, učiteľov a rodičov našej Schmidt školy v Jerusaleme. Do liturgie sa aktívne zapojili žiačky, školský zbor a diakon pripravil peknú prezentáciu počas sv. omše. Tento rok predstavenie zakladateľky Congregatio Jesu  prevzali dve študentky a to v arabskom a anglickom jazyku. Na spoločnom agape po sv. omši sme zdielali milé spoločenstvo s rodičmi a učiteľmi. Veríme, že dielo odvážnej ženy zo 17.stor. bude naďalej poračovať prostredníctvom vzdelaných žien aj v arabskom svete.

sr. Júlia CJ