Pečenie perníkov na zbierku pre Haiti

Pečenie perníkov na zbierku pre Haiti

Minulý piatok t.j. 19.10. sa u nás v Starej Ľubovni zišli dievčatá, ktoré sa chceli zapojiť do aktivity ZMM- pečenie perníkov na zbierku pre misie v Haiti. 

Strávili sme spolu pekný čas, a hoci sme sa v našich malých priestoroch trochu tlačili, o prácu nebola núdza. Podarilo sa nám vyzbierať celkom peknú sumu, za čo ďakujeme nielen dievčatám, ale i našim farníkom, ktorí boli ochotní túto zbierku podporiť.
Sestry zo Starej Ľubovne