Po pol ročnej odmlke

Po pol ročnej odmlke

Čas má pre každého človeka inú výpovednú hodnotu - pre niekoho znamená málo, pre iného veľmi veľa. Pre dievčatá z letného týždenného pobytu v prešovskej komunite v Dome Márie Wardovej bol časom čakania a nádeje na nové stretnutie, na rozhovory medzi sebou i sestrami a časom načerpania nových síl do všednosti života.

Keďže od leta boli dievčatá v písomnom či telefonickom kontakte, na facebooku sme vytvorili skupinu s názvom Pútničky v Pánovi. Jej cieľom bolo nielen sprístupnenie adries, emailov a fotografií, ale aj možnosť spoločnej komunikácie. V rámci dopisovania vzišla túžba zo strany dievčat, aby sme sa znova všetky stretli a spojili to s časom duchovnej obnovy. Po zvažovaní a hľadaní vhodného termínu sme stretnutie naplánovali na polročné prázdniny – od piatka do nedele.

Srdečné zvítanie dievčat bolo krásne pozorovať už na vlakovej stanici v Kysaku, kde sa stretli dievčatá zo západného Slovenska (z Bratislavy a Skalice). Po príchode do Výrobne hostií, kde sme boli ubytované, sme sa zvítali so zvyšnou skupinou dievčat z východného Slovenska (spolu bolo 8 dievčat), navečerali sa a zahrali spoločenské hry naplnené smiechom a radosťou z toho, že sme spolu. Sobotné ráno sme začali sv. omšou v Dome sv. Jozefa, po ktorej sme mali v Centre Márie Wardovej dve meditácie dopoludnia a jednu popoludní. Hlavnou témou boli listy sv. Pavla (Efezanom, Korinťanom a Rimanom) s nosnou myšlienkou: Bohom lásky požehnaná, vyvolená a v mojom živote ním nesená. Po rozjímaniach sme sa spolu so sestrami v Dome sv. Jozefa pomodlili ruženec, navečerali sa a zhodnotili deň spoločnou reflexiou. Deň sme ukončili adoráciou pred sviatosťou. V nedeľu sme začali deň sv. omšou pri našich starších sestrách. Uprataním priestorov nad výrobňou a obedom náš pobyt skončil. Rozlúčka dievčat spojená so slzami v očiach skončila so vzájomným prísľubom, že sa čoskoro opäť stretneme.

A ako hodnotia obnovu dievčatá? Vyberáme z pera jednej z nich:

„Celý dnešný deň sa mi veľmi páčil a cítila som pri sebe Boha. Konečne som si našla čas a strávila s ním kopu času. Modlila som sa a cítila som pokoj v duši. Uvedomila som si veľa vecí a prehĺbila som si s ním vzťah. Som nesmierne rada, že som dnešný deň prežila tak, ako som ho prežila. Chcela by som si aj cez ostatné dni nájsť viac času na Pána a pozhovárať sa s ním o mojom živote. Aj keď niekedy nemám dobré dni, viem, že on ma miluje a hľadí na mňa s láskou. Požehnáva ma každým dňom a ja som mu za to veľmi vďačná.“

Za tím sestier Lívia CJ