Po tretíkrát spolu

Od 25.7.-29.7.2016 sme sa stretli so skupinkou dievčat, ktorých prvotný motív – spoznať život sestier v CJ – motivoval k ďalšiemu spoločnému stretnutiu. V Lučenci sme spolu s dievčatami prežili nádherný čas plný hier, spoznávania mesta, obyvateľov a sestier, ale aj čas intenzívneho stretnutia s Pánom, ktorý sa v tichu modlitby ujal reformy nášho života.

Plné dojmov a túžby stať sa lepšími ľuďmi sme sa každá vydali na cestu domov s predsavzatím, že sa opäť, ak to bude Božia vôľa, stretneme... 

sr. Lívia