Poďakovanie Mons. Bobera zamestnancom ABÚ

Poďakovanie Mons. Bobera zamestnancom ABÚ

Predvianočné stretnutie arcibiskupa Bernarda Bobera s laickými zamestnancami Arcibiskupského úradu v Košiciach sa uskutočnilo v stredu po tretej adventnej nedeli 18. decembra. 

Stretnutie sa začalo svätou omšou v kaplnke sv. Ondreja na Arcibiskupskom úrade. Po jej skončení nám zavinšovali koledníci zo Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach. Nechýbalo ani Betlehemské svetlo, ktoré priniesli skauti.

Arcibiskup sa spolu s vedúcimi členmi kúrie poďakoval zamestnancom za ich celoročnú zodpovednú prácu, ochotnú službu pri organizovaní úradných akcií a za snahu budovať dobré vzťahy na pracovisku.

Aj tento rok bol súčasťou predvianočného stretnutia spoločný obed v jedálni Arcibiskupského úradu. Pozvanie naň prijalo cez 50 zamestnancov pracujúcich prevažne v administratíve na 11 oddeleniach úradu.

Košická arcidiecéza má 443 kňazov, 221 farností a 19 dekanátov. Na jej území pôsobí 20 mužských a 38 ženských rehoľných komunít.

sestry z Košíc