Poďakovanie za 50 rokov rehoľného života

Poďakovanie za 50 rokov rehoľného života

Začiatkom mesiaca október dve sestry pôsobiace vo Viedni - sr. Karitas a sr. Blanka oslávili krásne rehoľné jubileum. Pred 50 rokmi vykročili na cestu svojho zasvätenia, cestu radostnú a plnú dobrodružstva s Bohom.

Obidve pri tejto príležitosti poďakovali Bohu za tento vzácny dar povolania a spolu so sestrami v komunite si pochutnali na vynikajúcej torte.