Pomikulášska noc v Lučenci

Pomikulášska noc v Lučenci

Na Cirkevnej ZŠ v Lučenci sa konala tzv. „pomikulášska noc“. Zúčastnili sa na nej deti prvého a druhého stupňa, spolu 35 žiakov. Väčšinu času som strávila s deťmi prvého stupňa.  Po večeri deti vyrábali vianočné ozdoby servítkovou technikou. Neskôr sme sa modlili spevavý ruženec. Po ruženci nasledovala pre menších súťaž Biblionárik, kde si preverili svoje vedomosti z Biblie a zažili veľa zábavy. Deti boli odmenené zaujímavými cenami. Starší žiaci mali taktiež súťaž a po nej si ešte zlepšili náladu aj biblickým tancom, kde sa naučili niečo nové.

Deti naplnený zážitkami a premožení únavou  sa nevedeli dočkať zaslúženého odpočinku. Mladšie deti uspala rozprávka Kráľ drozdia brada a starších rozprávka Mrázik. Ráno ich prebudili jemné melódie a plní energie  z úžasnej noci  zakončili raňajkami a vracali sa domov  s úsmevom na tvári.

Sr. Kinga