Pomoc pre vykorisťované ženy v Tirolsku

Sestra Bohdana CJ zakladá v Innsbrucku nový projekt na pomoc vykorisťovaným ženám v rámci organizácie SOLWODI, v spolupráci so salvatoriánkou s. Patriciou Erber  a s františkánkou s. Annou Mayerhofer z Viedne.  Program obsahuje: tzv. streetwork - vyhľadávanie žien v teréne, poradenstvo a chránené ubytovanie s utajenou adresou. 
V rámci senzibilizácie obyvateľstva na problém násilia na ženách,vykorisťovania a nútenej prostitúcie,organizovali 23. mája 2017 v Innsbrucku tlačovú konferenciu.