Pomoc sr. Joachimy v Kujbyševe

Pomoc sr. Joachimy v Kujbyševe

Už uplynulo viac ako mesiac odvtedy, ako sr. Joachima prišla do komunity v Kujbyševe. Ochotne a s radosťou sa ponorila do práce misionárky. S láskou pomáha núdznym a usilovne sa učí po rusky. Ľudia si ju obľubili pre jej milý prístup a dobré srdce. Deti na sobotňajších stretnutiach sú vďačne, že sa im venuje. 

sr. Petronela CJ