Popoludnie angažovanosti P18

Popoludnie angažovanosti P18

Popoludnie v piatok sa  začalo teda naozaj odvážne J Mladí dostali na obed bochník chleba, s ktorým sa mali ešte aj  podeliť a vydali sa hľadať animátora, ktorý ich mal priviesť na miesto (sociálne zariadenia, mestský úrad, súd, predajca časopisu Cesta, detský domov atď), ktoré si v podstate sami vybrali a prihlásili sa k vybranej aktivite do 15.7.2018 cez internet.

24 mladých ľudí sa odvážne rozhodlo  a „unavene dorazilo“ o 15.20 hod. na Kmeťovo stromoradie 6. Sestry ich privítali  piesňou a veeeľmi srdečne. V úvode sme im porozprávali o Dome sv. Jozefa a Výrobni hostií, ktoré sme im predstavili ako diela Congregatio Jesu, Slovenskej provincie. V 3 hodinovom časovom fonde, ktorý bol určený  pre toto popoludnie si mladí zažili všeličo, ale môžeme povedať, že odvaha im teda vôbec nechýbala. Angažovali sa a pracovali vo Výrobni hostií (piekli, preberali hostie, videli prácu v expedícií), v Dome sv. Jozefa venovali čas „nevychádzajúcim“ sestrám, modlili sa s nimi, v aule zasa boli zapojení do pracovnej činnosti (vyrábali ružence, kvety, papierové dekoračné predmety), ale boli aj odvážlivci, ktorí nám pokosili záhraduJ

V závere popoludnia sme sa všetci stretli v aule a odvážne sme boli aj my, sestry CJ, pri aktivite „Dobre vedieť“ (mladí verzus sestry). Smiechu a potlesku nebolo konca, ale tak ako vo finálnom závere povedala sr. Anita... „všetko má svoj čas...“, preto aj naše stretnutie muselo skončiť. Mladí odchádzali povzbudení tým čo mohli zažiť, ale aj poučným príbehom o ceruzke J ...byť použitý a zanechať za sebou niečo dobré ... a plniť svoju úlohu...

Preto J aj my  majme ODVAHU J