Posedenie na konci školského roka

Posedenie na konci školského roka

V utorok 4.6.2019 sme v rómskom kostole  mali poslednú svätú omšu za účasti detí v tomto školskom roku. Ukončili sme ju nielen spoločným posedením (za občerstvenie ďakujeme pánovi kaplánovi), ale croissanty (ďakujeme za ne pánovi Marekovi Peštovi) a diplomy dostalo 18 vytrvalých a usilovných speváčok (z 35 členiek zboru). Dievčatá odmenili aj hlavnú vedúcu zboru - s. Ráchel a jej pomocníčky Slávku, Janku a Máriu. Bez malej odmeny neodišiel ani pán kaplán Matúš  a ani hudobníci Martin, Jarko, Dávid a Patrik. Všetkým za ich službu nášmu Pánovi v rómskom kostole v Jarovniciach patrí veľké " Pán Boh zaplať!"

Sestry z Jarovníc