Pôsobenie sestier CJ v Jeruzaleme

Pôsobenie sestier CJ v Jeruzaleme

Sestry Congregatio Jesu pôsobili v službe výchovy a vzdelávania na Schmidt Schule v Jeruzaleme 29 rokov. Minulý rok 2018 sme prenechali túto službu iným, aby pokračovali vo vedení školy bez našej prítomnosti. V závere škol. roku 2018-2019 sa Spolok sv. zeme z Kolína (DVHL) a vedenie školy rozhodli inštalovať ďakovnú tabuľu sestrám CJ. Mala som možnosť zúčastniť sa slávnosti v Jeruzaleme dňa 19.júna 2019 a odhaliť pamätnú tabuľu. Myslela som pritom na všetky sestry, nasledovíčky Marie Wardovej, ktoré vnášali do sŕdc študentiek i pedagógov kresťanské hodnoty a vychovali stovky žien schopných tolerancie a rešpektu. Vďaka patrí predovšetkým Pánovi, ktorý začal toto dielo a veríme, že bude pokračovať aj v budúcnosti. Naše modlitby ho budú sprevádzať. 

Sr. Júlia