Pôstná duchovná obnova so ženami z Lučenca

Pôstná duchovná obnova so ženami z Lučenca

Na Kvetnú nedeľu sme odišli so ženami z Lučenca a okolia do ústrania na Osušie, aby sme sa stíšili a pripravili na slávenie tajomstiev Ježišovho utrpenia smrti a zmŕtvychvstania. Mottom nášho stretnutia bolo: „Nikto ťa neodsúdil? Ani ja ťa neodsudzujem...“ (Jn 8,10-11). Zažili sme Ježišove odpustenie a odchádzali sme povzbudené a posilnené s veľkou nádejou v jeho milosrdenstvo, vyplývajúce z Ježišových slov adresovaných kajúcemu lotrovi: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji“ (Lk 23,43).

Sr. Kinga CJ