Pôstna modlitba detí za deti

Pôstna modlitba detí za deti
Pôstna modlitba detí za deti
Aj tento rok v pôste sa naše deti zo Slovenskej katolíckej farnosti v Mníchove chceli modliť krížovú cestu. Zvažovali sme, nakoľko je to pri súčasných obmedzeniach možné a nakoniec sme sa rozhodli pre realizáciu na sviatok sv. Jozefa.
Deti s veľkým sústredením prednášali krátke modlitby pri zastaveniach a začlenili sa do sprievodu, na ktorom sa podieľali ich starší súrodenci a rodičia. Modlitbu krížovej cesty viedol Mons. Rudolf Maslák, správca farnosti a čistým detským spevom skrášlila Rebecca s gitarovým doprevádzaním piesne Bol si tam... Modlili sme za všetky deti, rodičov a všetkých našich príbuzných. Iste Pán vyslyší naše modlitby aj na príhovor sv. Jozefa, ktorého sme oslávili sv. omšou, ktorá následovala po modlitbe krížovej cesty.
sr. Júlia CJ
 
Aj tento rok v pôste sa naše deti zo Slovenskej katolíckej farnosti v Mníchove chceli modliť krížovú cestu. Zvažovali sme, nakoľko je to pri súčasných obmedzeniach možné a nakoniec sme sa rozhodli pre realizáciu na sviatok sv. Jozefa.
Deti s veľkým sústredením prednášali krátke modlitby pri zastaveniach a začlenili sa do sprievodu, na ktorom sa podieľali ich starší súrodenci a rodičia. Modlitbu krížovej cesty viedol Mons. Rudolf Maslák, správca farnosti a čistým detským spevom skrášlila Rebecca s gitarovým doprevádzaním piesne Bol si tam... Modlili sme za všetky deti, rodičov a všetkých našich príbuzných. Iste Pán vyslyší naše modlitby aj na príhovor sv. Jozefa, ktorého sme oslávili sv. omšou, ktorá následovala po modlitbe krížovej cesty.
 
sr. Júlia CJ