Pôstna poézia

V archíve televízie LUX si môžete pozrieť zaujímajú reláciu o pôstnej poézii. Jednou z hostí relácie bola sr. Edita Príhodová CJ, ktorá sa venuje kresťanskej poézii a v minulosti vyučovala Slovenský jazyk a literatúru na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

 Link na reláciu: https://www.tvlux.sk/archiv/play/19201

 

https://www.tvlux.sk/archiv/play/19201archíve televízie LUX si môžete pozrieť zaujímajú reláciu o pôstnej poézii. Jednou z hostí relácie
bola sr. Edita Príhodová CJ, ktorá sa venuje kresťanskej poézii a v minulosti vyučovala Slovenský jazyk
a literatúru na Katolíckej univerzite v Ružomberku.
Link na reláciu je:
https://www.tvlux.sk/archiv/play/19201archíve televízie LUX si môžete pozrieť zaujímajú reláciu o pôstnej poézii. Jednou z hostí relácie
bola sr. Edita Príhodová CJ, ktorá sa venuje kresťanskej poézii a v minulosti vyučovala Slovenský jazyk
a literatúru na Katolíckej univerzite v Ružomberku.
Link na reláciu je:
https://www.tvlux.sk/archiv/play/19201