Povolané k „niečomu inému“

Povolané k „niečomu inému“

V 6. deň týždňa Márie Wardovej sme sa stretli na modlitbe a vzájomnom zdieľaní prežívania prípravy na tohtoročný sviatok našej zakladateľky.

My, sestry z komunít zo „stredu“  Slovenska,  sme sa stretli v Ružomberku.

Modlitbou sme sa spojili s celou provinciou, celým CJ, IBVM i priateľmi MW.

 Pri zdieľaní sme sa vzájomne podelili o myšlienky, inšpirácie  z našich osobných každodenných meditácii.

Naše vďaky a prosby sme potom vložili do slávenia Eucharistie.

Pri dobrom obede sme precítili a potešili sa z toho, že patríme k sebe.

Sme vďačné za takto spolu strávené chvíle, za podnetné materiály z generalátu a provincialátu.