Pozvánka na duchovnú obnovu na tému povolanie

Dňa 11.02.2017 vám v priestoroch Teologickej fakulty v Bratislave na Kostolnej ulici pri Primaciálnom námestí ponúkame duchovnú obnovu na tému POVOLANIE.

V čase od 15.00-18.00 budeme mať spoločne (cez zamyslenie s. Lívie CJ) i sami (v osobnej modlitbe pred Pánom) čas a priestor na uvažovanie nad vlastným povolaním, ktoré Boh zveril jedine nám.

Obnovu zakončíme možnosťou vzájomného zdieľania v menších skupinách, sv. omšou v kostole u jezuitov a spoločným agapé v kruhu priateľov ignaciánskej spirituality.

Tešíme sa na vás