Prednáška Vdp. Hudáka v Užhorode

Prednáška Vdp. Hudáka v Užhorode

15. mája sme pozvali do nášho Sociálneho Centra Márie Wardovej v Užhorode Vdp. Pavla Hudáka. Vdp. Hudák mal pripravenú prednášku pre mládež, ktorá žije v našom sociálnom centre a tiež pre mladé rodiny z farnosti. Prednáška sa niesla v duchu medziľudských vzťahov. Bola veľmi zaujímavá a hoci naši mladí mali skúškové obdobie s veľkým záujmom počúvali až do konca. Všetci zúčastnení si niečo zaujímave z prednášky odniesli. Odchádzali povzbudení a prosili, aby táto prednáška mala aj pokračovanie. Vdp. Pavol Hudák pozval mladých do Pavloviec nad Uhom, kde je centrum Hanky Kolesárovej nazvanom Domček. 

sr. Marietta CJ