Predvianočné stretnutie zasvätených v Kyjeve

Predvianočné stretnutie zasvätených v Kyjeve

20. december bol príjmeným dňom pre všetkých kňazov a rehoľníkov. Apoštolský nuncius na Ukrajine pozval všetkých zasvätených v rímskom a gréckom obrade na spoločné predvianočné stretnutie. Poďakoval všetkým zúčastneným za ich službu a poprial im požehnané sviatky. 

Chrystos Rodyvsia.Slavimo Joho. 

Sestry z Kyjeva