Prešovské stretnutie CVX

Prešovské stretnutie CVX
Prešovské stretká CVX (Komunity kresťanského života, laické hnutie s ignaciánskou spiritualitou), ktoré v Prešove vedú a duchovne doprevádzajú s. Jana Papcunová  CJ a s. Edita Príhodová CJ, si 1. decembra 2019  zorganizovali popoludnie "skúsenosti so židovskou kultúrou". Navštívili prešovskú ortodoxnú synagógu, kde dostali kompetentný, historických a religionistický odborný výklad o dejinách a kultúre Židov na východnom Slovensku. Účastníci exkurzie žasli nad tým, koľko neprávosti a diskriminácie zažili Židia na našom území počas stredoveku až do konca 18. storočia, kedy začal platiť tzv. Tolerančný patent cisára Jozefa II. No ani potom to Židia v diaspore nemali „na ružiach ustlané“. Po niekoľkých relatívne slobodných desaťročiach prvej polovice 19. storočia, počas ktorých si vystavali synagógu a školu, koncom 30. a začiatkom 40. rokov 20. storočia, za čias nacistickej diktatúry, tisíce Židov z východného Slovenska bolo odvezených do koncentračných táborov.
Popoludnie „skúsenosti so židovskou kultúrou" pokračovalo židovskými tancami a košer jedlom, ktoré si priatelia z CVX pripravili. Bolo to radostné popoludnie plné otvorenosti pre druhých a inú kultúru, ktorá súvisí s koreňmi našej viery. Bol to vhodný vstup do roka Božieho slova, ktoré sme naplánovali skôr, ako vyhlásený.  
s. Edita CJ