PREVENCIA V KOŠICIACH: LONDÝNSKY AUTOBUS

PREVENCIA  V  KOŠICIACH: LONDÝNSKY AUTOBUS

Dňa 13. 3. 2019 sme spolu s Britským veľvyslanectvom na Slovensku a s odborom prevencie kriminality kancelárie minsterstva vnútra, National Crime Agency, Gangmasters and Labour Abuse Authoriy a s mestom Košice, realizovali podujatie na zvyšovanie povedomia o obchodovaní s ľuďmi.

 Program pozostával z troch samostatných častí, z ktorých každá bola určená pre iný druh publika. Od 10:00 hod. sa priamo v autobuse začali interaktívne prezentácie pre študentov stredných škôl. Na jeho prízemí sa s mladými ľuďmi o tomto fenoméne rozprávala kolegyňa z odboru prevencie kriminality a dopĺňala ju vyšetrovateľka britskej pohraničnej polície. Druhej polovici študentov sme sa na podlaží venovali my a následne si skupiny navzájom vymenili. V autobuse boli pre študentov a ich pedagógov k dispozícii brožúry a predmety, ktoré im majú pripomínať, čo všetko treba vedieť predtým, ako odídu do zahraničia. Po školách bol autobus sprístupnený aj pre verejnosť.

V Košiciach sme boli preto, lebo veľká časť obetí pochádza z tohto regiónu – aj spomedzi členov rómskych komunít, ktoré sú zraniteľnejšie. Obete obchodovania s ľuďmi zažívajú veľké utrpenie, ide najmä o opakované znásilnenia, väznenie, psychické a fyzické týranie či odopieranie kontaktu s rodinou. Obeťami sa väčšinou stávajú ľudia bez rodinného zázemia, odchovanci detských domovov či dlhodobo nezamestnaní. Obetiam pomáhame k návratu do normálneho života. Poskytujeme sociálne, právne a psychologické poradenstvo či rôzne asistencie, nakoľko niektorí ľudia majú aj vysoké dlhy.

Pomáhame obetiam prinavrátiť ľudskú dôstojnosť, o ktorú ich obrali obchodníci, pomáhame im opätovne nabrať sebadôveru nielen v seba, ale aj vo svoje okolie, pretože často ich do tej situácie vykorisťovania dostali práve rodinní príslušníci. Každoročne máme v starostlivosti okolo 30 klientov, ľudí, ktorým sa podarilo uniknúť z rúk obchodníkov a vstúpiť do programu Ministerstva vnútra.

 

S. Bohumila CJ