Príprava na slávenie Veľkej noci - spoločenstvo CVX v Prešove

Príprava na slávenie Veľkej noci - spoločenstvo CVX v Prešove

Naše spoločenstvo CVX,(komunity kresťanského života s ignácianskou spiritualitou) stretávajúce sa v priestoroch Centra Márie Ward v Prešove, pod vedenim s.Jany Papcunovej, prijalo pozvanie na prípravu Veľkej noci v tichu prírody na Hradisku, od 6.4.  po Kvetnú nedeľu. Do hĺbky spirituality CVX a slávením tajomstiem Veľkej noci nás vovádzal páter Bernard Mišovič SJ. Sme vďační za tieto dni prežité v Božej blízkosti, pátrovi i všetkým, ktorí mohli prísť a spoločne tráviť čas v modlitbe i spoločnom zdieľaní sa. Nech Pán tento čas zúrodní na miestach kde žijeme a pracujeme. AMDG. 

s. Laura CJ