Program pre starých a chorých ľudí v sociálnom centre v Kyjeve

Program pre starých a chorých ľudí v sociálnom centre v Kyjeve

Vianoce sú časom, kedy zvlášť prežívame skutočnosť, ako veľmi sme obdarovani a milovani Bohom skrze jeho Syna. Táto vďačnosť nás pohýňak k tomu, aby čo najviac ľudí spoznalo Boha, ktorý sa stal človekom. V tomto duchu sme v našom sociálnom centre v Kyjeve zorganizovali stretnutie so staršími a chorými ľuďmi: Nieslo sa v znamení vďačnosti Bohu za všetko a to počas celého programu, ktorého súčasťou bola sv. spoveď, sv. omša, spievanie kolied a rozdávanie darčekov. 

Sestra Anastasia a sr. Terezka z Kyjeva