Prvé sväté prijímanie v Podsádku

Prvé sväté prijímanie v Podsádku

Mesiac jún je pre všetky deti i študentov veľmi príjemný. Končí sa dennodenný kolobeh času strávený v škole. Tretiaci majú  koniec školského roka spestrený krásnou udalosťou -  prvým Svätým prijímaním. 19. Jún bol pre 14 rómskych  deti z filiálky Podsádok  takýmto dňom. Aby táto slávnosť bola dôstojná , už  týždeň pred slávnosťou sme spolu s kaplánom chodievali na nácviky. Deti všetko   zvládli dobre, ale spev bol najlepší. Zapojili doň celé telo, dušu i srdce.

  V sobotu po spovedi sme s deťmi aj ich rodičmi upratali okolie  kostola aj  samotný kostol a potom  pekne vyzdobili. Pri práci bolo u niektorých vidieť ochotu, zápal  aj vytrvalosť.

Samotná slávnosť sa nezaobišla bez hudby v dedine, ktorá zvolala všetky pekne vyobliekané  deti a vyprevadila do kostola. Po Sv. Omši nás jedna rodina pozvala na pohostenie. Cítili sme sa ako na malej svadbe. Keďže tanec je silnou stránkou rómskej mentality nemohli sme odmietnuť pozvanie aspoň do jedného tanca.  Odchádzali sme s prosbou v srdci, aby Pán zveľadil a rozmnožil dobro, ktoré  začal v dušiach týchto detí.

Sestry z Ľubovne:  Anna Mária , Kristiána, Beáta