Prvé sväté prijímanie v Tjumeni

Prvé sväté prijímanie v Tjumeni

20. mája na sviatok zoslania Ducha Svätého bolo v našej farnosti  v Tjumeni prvé sv. prijímanie. Päť dievčat sa od septembra intenzívne pripravovalo vždy pred nedeľnou sv. omšou na tento deň. Napriek niektorým problémom, či rodinným a iným, s Božou pomocou a ich  detskou radosťou a otvorenosťou mohli  v tento deň vnímať Božiu lásku cez odpustenie a jeho prítomnosť v Chlebe života. Po sv. omši rodičia pripravili malé pohostenie pre deti a ich blízkych v priestoroch chrámu. Božia milosť nech sprevádza  ich rodiny  na ceste viery.

Vďačné sestry z Tjumeňa