Pút detí do Obišoviec

Pút detí do Obišoviec

Dňa 11.mája deti z Košíc putovali so sr. Salome CJ na známe pútnické miesto do neďalekých Obišoviec. Bližšie o tejto zaujímavej akcii píše malá účastníčka stretnutia Katka.

„Do Ličartoviec sme pricestovali vlakom z Košíc. Z Ličartoviec sme už peši prišli do Obišoviec. Po ceste sme plnili úlohy. Za každú splnenú úlohu sme si lepili do preukazu pútnika nálepky.  Najprv sme mali kvíz o živote Anky Kolesárovej. Niesli sme si navzájom ruksaky. Keď sme prišli do Obišoviec, sme sa najedli výborného gulášu. Potom sme mali katechézu v skupinke. Dostali sme tam kvietočky, ktoré nám mali pripomínať, aby sme aj my boli takí dobrí, čistí a pekní ako tie kvietočky. Po katechéze sme sa zapájali do rôznych workshopov, ktoré boli pre nás pripravené a pomodlili sme sa aj ruženec. Nakoniec sme mali sv. omšu s otcom biskupom Marekom Forgáčom a vrátili sme sa domov. Púť sa mi veľmi páčila, spoznala som veľa vecí zo života Anky, ale aj nových kamarátov.“

 Katka Petkačová (7. rokov).