Púť farníkov z Kujbyševa k blahoslaveným rehoľným sestrám

Začiatkom októbra sa veriaci z farnosti v Kujbyševe vybrali na púť k dvom blahoslaveným rehoľným sestrám  z Kongregácie sv. Jozefa, do Charska, na Sibíri. V roku 2001 Svätý Otec Ján Pavol II. na základe hrdinské svedectva viery vyhlásil Olympiu Bidu a Lavrentiju Garasimovu, pochádzajúce z Ukrajiny, za blahoslavené. V roku 1950 boli tieto dve ženy spolu s mnohými ďalšími vyvezené na Sibír, do Charska. Dôvodom bolo, že nechceli prestúpiť z gréckokatolíckej viery na pravoslávnu. Na Sibíri ich čakala ťažká skúška v podobe hladu, zimy a ťažkej práce. O 2 roky neskôr v dôsledku neľudských podmienok, ktoré tam zažívali, zomreli. Olympia vo veku 49 rokov a Lavrentija ako 41 ročná.  

Cesta z Kujbyševa do Charska trvala vlakom 12 hodín. Ľudia z rôznych vekových skupín s radosťou cestovali k hrobom týchto svätých žien, aby si vyprosili pomoc a silu pri nesení každodenného kríža.

V srdci nám ostala myšlienka, že nezáleží na tom, kde žijeme a ako dlho, ale čím naplníme svoj život.

Sestry z Kujbyševa