Púť sestier z Jarovníc do Ľutiny

Sviatok sv. Ignáca y Loyoly sme spoločne oslávili na pútnickom mieste v Ľutine. Zároveň sme sa pomodlili, poďakovali a rozlúčili so s. Bernardou, ktorá dostala nové poslanie.

Sestry z Jarovníc