Púť z Kujbyševa do Medžugoria

Púť z Kujbyševa do Medžugoria

Koncom apríla a začiatkom mája som sa zúčastnila s malou skupinou z Kujbyševa, aj z iných miest Ruska, pute do Medžugoria. Je to výnimočné miesto, kde sa Pán Boh prostredníctvom Panny Márie dotkol  aj našich sŕdc. Vznikla modlitbová skupina pod názvom " Carica Mira". Každú stredu o 19.00 hodine sa schádzame na modlitbu ruženca a rozmýšľame nad posolstvom Panny Márie. Nech radosť a nadšenie  z Medžugoria ostane v nás, čo najdlhšie.

Sestra Petronela