Putovanie miništrantov zo ZŠ a MŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni

Putovanie miništrantov zo ZŠ a MŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni

17. októbra 2018 sa miništranti našej  cirkevnej školy v SL vydali na púť, ktorá mala byť istou formou odmeny za ich službu.

Bolo to putovanie prírodou, kde si mohli ešte viac uvedomiť veľkosť Boha a utvrdiť sa vo svojej službe počas sv. omší. Výstup na Téryho chatu sa chlapcom podaril v neobyčajnom 45 minútovom predstihu. Nakoľko súčasťou skupiny boli žiaci už od 3.ročníka a skupina sa držala počas celého výstupu pokope, bol tento čas výstupu skutočne výnimočný.

Počas zostupu sa odvážili vyznať svoju vieru pred ostatnými turistami modlitbou ruženca. Po každom desiatku nasledovala nejaká úloha spojená s úvahou o tajomstve ruženca, na ktorej splnenie mali desať minút. Toto ich svedectvo pútalo oči mnohých, ktorí sa k nám neváhali pridať pri modlitbe jednotlivých desiatkov. Nech je oslávený Boh vo všetkom!

Sestry zo Starej Ľubovne