Radosť z bádania darovaná mladším

Radosť z bádania darovaná mladším

Deň otvorených dverí na SŠ de La Salle v Bratislave je pre nás, pedagógov a študentov, výzvou otvoriť pre verejnosť nielen brány našej školy, ale tiež naše srdcia a prezentovať tak „to iné-to naše“, čo vieme záujemcom o štúdiu u nás ponúknuť.

Jednou z mnohých príležitostí je aj možnosť rozšíriť svoje prírodovedné obzory a zakúsiť radosť z bádania i objavovania na chemickom krúžku. Mladí gymnazisti sa tak nielen odborne, ale aj ľudsky formujú v dynamickom spoločenstve, ktoré si rado v rámci DOD pripraví niečo zaujímavé aj pre mladších spolužiakov. Nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku, a to 30.1.2019, v náš slávnostný deň. Po usilovných prípravách sme tak mohli zažiť, že „ radosť rozdávaním rastie“ a dobrá vôľa i ochota zakúsi Božie požehnanie.

Sr. Ľubomíra