Rómovia z Jarovníc putovali do Gaboltova

Rómovia z Jarovníc putovali do Gaboltova

Päť autobusov z našej osady (258 ľudí), účasť nášho zboru Romane Jile pri vystúpení v programe (Bararas), otcovská a srdečná kázeň arcibiskupa, dážď i slnko, modlitba, spoveď a rozhovory - to je v Božej prítomnosti krásne s Rómami prežitý jubilejný ročník 25. Rómskej púte v Gaboltove.

Sestry z Jarovníc