Rozlúčka so sr. Evou v Kujbyševe

Rozlúčka so sr. Evou v Kujbyševe
V nedeľu 13. augusta sa sestra Eva Hešková rozlúčila s veriacimi v Kujbyševe.
Otec Entony z Kemerova za ňu slúžil sv. omšu. Veriaci sa poďakovali za jej službu vo farnosti a zaželali jej všetko dobre do dalšieho života. 
Nakoniec sme si urobili spoločnú fotografiu. 
sr. Petronela