Sestry Congregatio Jesu v Ríme ďakujú za 25 rokov rehoľného života

Sestry Congregatio Jesu v Ríme ďakujú za 25 rokov rehoľného života