Sestry ďakovali Bohu za 25 rokov rehoľného života

Sestry ďakovali Bohu za 25 rokov rehoľného života

 “Poľne ľalie” oslavovali. Od 4 do 6. augusta sme sa  stretli v Prešove. Prijala nás komunita sestier v dome Marie Wardovej. Duchovnou obnovou nás sprevádzala sr. Klaudia .Za 25 rokov rehoľného života sme poďakovali Pánovi i spolusestrám pri sv. omši v Dome sv. Jozefa . Ďakujeme všetkým, ktorých sme stretli na našej ceste.

Božie pôsobenie  - začiatok stred i koniec . Mary Ward 

Jubilujúce sestry