Sestry v Čechách boli na predstavení Sestry v akcii

11. 10.  2017 večer o 19.hod.  sr. Eugénia, sr. Tarzícia a sr.Beatrix prijali pozvanie na generálnu skúšku muzikálu "Sestry v akci" v divadle Karlín v Prahe.

Hlavnú rolu hrala speváčka Lucie Bílá. Po predstavení všetky rehoľné sestry pozvali na javisko, kde sme sa osobne mohli stretnúť s účinkujúcimi. Dostali spätnú väzbu, boli zvedaví ako žijeme. Niektoré herečky boli aj zo Slovenska.

sr. Eugénia