Sestry v Prešove oslavovali sviatok zakladateľky

Sestry v Prešove oslavovali sviatok zakladateľky

Počas týždňa Márie Wardovej sme boli pozvané a povolané rozjímať a hľadať aj v našom osobnom živote „niečo iné“, čo prispeje k väčšej Božej sláve

Spoločné stretnutie sa uskutočnilo dňa 28. 1. v  Dome sv. Jozefa v Prešove.  Začali sme sv. omšou, ktorú celebroval Vdp. Marek Rojak. Mal  výstižnú kázeň, ktorou nás obohatil, aj vyčaril úsmev na tvári.  Poukázal na veľkosť našej zakladateľky, na zdanlivo slabú a predsa silnú ženu.... Po sv. omši sme sa stretli aule pri vzájomných rozhovoroch. V hodinovej adorácii sme ďakovali Bohu za našu zakladateľku i prosili o silu do ďalších dni. Stretnutie sme ukončili obedom. Na pamiatku si každá sestra odniesla pekný darček s citátom, ktorý vyrobili sestry v Domu sv. Jozefa, ktorým ďakujeme za prijatie.

sr. Salome CJ