Sestry zo Štěkne sa zúčastnili veľkej slávnosti v Prahe

Sestry zo Štěkne sa zúčastnili veľkej slávnosti v Prahe

Traja rehoľníci z Rytierskeho rádu križovníkov s červenou hviezdou skladali 14.septembra v Prahe večné sľuby a definitívne sa začlenili do rehoľného spoločenstva. Na tejto veľkej udalosti sa zúčastnili aj naše sestry zo Štěkne sr. Terézia a sr. Milada, ktorá vo svojich 99 rokoch prišla povzbudiť týchto mladých mužov k vytrvalosti v rehoľnom povolaní. Z jedným z nich je odfotená na obrázku.