Slávenie Dňa rodiny v Ružomberku

Slávenie Dňa rodiny v Ružomberku

Nedeľa 23. 6. 2019 sa opäť zapísala ako deň, v ktorom sa rodiny stretli spolu, aby mohli zažiť spoločenstvo tvoriace harmóniu. Harmónia bola totiž ústrednou témou tohtoročného podujatia, ktoré sa začalo slávením svätej omše vo farskom Kostole sv. Ondreja v Ružomberku. Túto myšlienku posilnili otcovia jezuiti, ktorí túto sv. omšu slávili spolu s p. dekanom. Po duchovnej príprave nasledoval tradičný guláš a celý program v jezuitskej záhrade. Po občerstvení veľkú rodinnú súťaž otvorila scénka o valachoch – Kubkovi a Maťkovi, v ktorej sa predstavili študentky Strednej zdravotníckej školy Márie Schererovej. Po jej skončení rodinky spolu s deťmi mali možnosť navštíviť dvanásť stánkov s rôznymi aktivitami, ktoré pripravili rôzne rehoľné, mládežnícke i občianske spoločenstvá.

Náš stánok zdobila myšlienka sv. Bazila: „Duch Svätý je harmónia“ a hudobný nástroj xylofón v papierovej podobe, na ktorý rodinky mali možnosť lepiť kartičky s tým, čo v nich evokuje slovo harmónia. Často sa objavili vyjadrenia ako jednota, súzvuk duší, súlad, súhra a porozumenie, ja a moja manželka, keď sú deti u babky, ladíme spolu, láska, radosť, Vianoce, keď spolu obedujeme, hudba, melódia, radosť a pokoj v Duchu Svätom, telesná a duchovná rovnováha, pesnička, pokoj, vzťahy, láska k blížnym, ticho, rodina, byť spolu, spolupráca, keď sme doma všetci, Spievankovo, kráľovná, papierové vreckovky, toaletný papier, dúha, keď je všetko, ako má byť, vzájomné spojenie, súzvuk duší, keď sa nehádame, keď cítiť lásku, keď sa ľudia vedia dohodnúť, keď si dvaja rozumejú, keď je mamka oddýchnutá a ocko najedený, keď v srdci hrá pieseň pre Pána, harfa, pesnička, keď spolu spievame, keď je veselo, noty, celistvosť a spokojnosť. Okrem papierového xylofónu v našom stánku boli pripravené aj dva ozajstné xylofóny pre deti, na ktorých nám mohli ako celá rodina zahrať nejakú melódiu. Rodiny si ako odmenu mohli zobrať myšlienky s témou harmónie, ktoré zdobili lízanky. Ďalšou a veľmi zaujímavou aktivitou zameranou na vytvorenie melódie bolo striekanie vodou naplnenými penovými striekačkami do lyžíc, ktoré boli zavesené na fľašiach s určitým množstvom vody. Zvuk lyžíc vydával príslušný tón, a tak bolo možné zanôtiť aj nejakú pieseň. Vody a radosti pri tejto aktivite nechýbalo a mnohí sa vrátili aj viackrát vyskúšať si to znovu. Na záver bol pre deti pripravený živý koncert zo Spievankova. Veríme, že tento deň prispel k prežívaniu harmónie v rodinách i našich spoločenstvách.

Sestry z Ružomberka